Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
X

Firma Coffee Service Sp. z o.o. przyjazna środowisku !

Zgodnie z wymaganiami Polityki Zarzadzania Coffee Service Sp. z o.o., której jednym z kierunków działania jest ochrona środowiska zawierająca się m.in. w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, produkcji opakowań biodegradowalnych i opakowań w pełni nadających się do recyklingu pragniemy poinformować, że korzystamy z nowoczesnego urządzenia kompostującego resztki żywności oraz Bio odpady.
Maszyna kompostująca umożliwia przetwarzanie wszystkich rodzajów odpadów biodegradowalnych poprzez ich przyśpieszony i kontrolowany rozkład organiczny.
Urządzenie wykorzystuje specjalistyczne mikroorganizmy, dzięki którym rozpad odpadów organicznych jest możliwy w ciągu 24 godzin.
Kompostownik zapewnia redukcję masy przetwarzanego materiału organicznego o około 80-90%, co pozwala na realną optymalizację kosztów w gospodarce odpadami.
Urządzenie kompostujące pozwala nam na ekologiczne oraz efektywne zarządzanie odpadami oraz umożliwia sprawdzenie produkowanych przez nas opakowań biodegradowalnych.
W krótce przedstawimy cykl kompostowania naszych opakowań Bio.