Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
X

Czy jesteś gotowy na opakowania BIO?

W ostatnich latach odnotowano wyraźny wzrost poszukiwania przez producentów produktów zrównoważonych, szczególnie zauważalny w sektorze opakowań, które obok spełniania funkcji informacyjnej i reklamowej, stanowią również istotny udział wśród wytwarzanych odpadów. Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych jest obecnie uważane za jeden z najważniejszych celów w branży opakowań, podobnie jak w branży spożywczej, która podejmuje międzynarodowe inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
W związku z powyższym firma Coffee Service Sp. z o.o. poszukuje innowacyjnych rozwiązań, których celem jest tworzenie i udoskonalanie opakowań o właściwościach biodegradowalnych.
Poniżej przedstawiamy proces biodegradacji naszych opakowań BIO w zaledwie 10 dni!
Testy wykonano w maszynie kompostującej, która umożliwia przetwarzanie resztek żywności oraz odpadów biodegradowalnych poprzez przyspieszony i kontrolowany rozkład organiczny.

 

Wkrótce przedstawimy proces biodegradacji naszych kubków BIO.